Комісія з організаційної та інформаційної роботи

Основні напрямки роботи

·        Забезпечення планів роботи профспілкового комітету.

·        Підготовка питань та документації до засідання профкому з основних напрямків роботи комісії.

·        Забезпечення матеріалів і документів до засідань профкому. 

·        Перевірка виконання планів роботи комісій профкому. 

·        Контроль та оформлення протоколів засідань профкому, зборів, конференцій. 

·        Організація контролю за проведенням навчання профспілкового активу.

·        Інформування профбюро факультетів та підрозділів про прийняті рішення. 

·        Допомога в організації роботи профбюро факультетів та підрозділів університету. 

·        Забезпечення методичної допомоги головам та заступникам голів профбюро з організації та планування профспілкової роботи. 

·        Проведення роботи з мотивації профспілкового членства.

·        Організація роботи щодо діяльності профспілок серед членів профспілки.

·        Організація і проведення звітно-виборної кампанії в профспілковій організації, забезпечення участі у ній членів профкому і профспілки. 

·        Підбиття підсумків проведення звітно-виборної кампанії, контроль ведення обліку критичних зауважень і пропозицій та здійснення заходів з їх реалізації. 

·        Забезпечення контролю за своєчасним і правильним оформленням профспілкових квитків і карток, контроль за веденням обліку членів профспілки.

·        Здійснення передплати на профспілкові видання.

·        Організація інформаційного профспілкового стенду  з висвітлення профспілкової роботи.

·        Забезпечення публікації в засобах масової інформації матеріалів про роботу профкому.

·        Ведення сайту профспілкового комітету.

·        Здійснення контролю за виконанням Статуту Профспілки працівників освіти і науки України та постанов вищих профспілкових органів.

План роботи комісії з організаційної та інформаційної

роботи на 2017 р.

Зміст заходу

Термін

виконання

Відповідальні

1

Інформування членів профкому про зміни в законодавстві

протягом року

голова профкому, голова комісії

2

Контролювати виконання рішень

профкому

постійно

голова комісії

3

Проводити засідання

профспілкового комітету

згідно плану

голова комісії,

4

Перевіряти постановку та зняття з профспілкового обліку

щоквартально

комісія

5

Вести облік плинності членів профспілкової організації університету

постійно

голова комісії

6

Забезпечити профспілкову документацію в профкомі університету (протоколи засідань

профкому, президії, конференцій та ін.) 

постійно

голова комісії

7

Надавати та публікувати інформацію щодо діяльності профкому та рішення, які приймаються на засіданнях, до газети „Полтавський національний університет ” та до сайту профкому

постійно

голова комісії

8

Проведення огляду-конкурсу на кращу профгрупу

квітень-червень

голова комісії

9

Співпраця з адміністрацією університету по забезпеченні дотримання трудового законодавства, реалізації соціально-економічних прав і гарантій членів профспілки (прийом на роботу, звільнення, скорочення штатів, штатний розпис, накази по трудовому складу, основні та додаткові відпустки та ін.)

постійно

голова профкому

10

Організувати зустріч профспілкового активу з ректором університету

 

протягом року

голова комісії

11

Провести розширене засідання профкому з головами профгруп, профгрупоргами

 

 

11

Підготувати звіт про роботу комісії у

2016 р.

грудень

голова комісії

12

Складання Плану роботи та Плану проведення засідань профкому на 2017 рік

грудень

голова комісії

Додаткова інформація
Кількість відвідувань сайту: 39025
Кількість переглядів: 116
Сторінка була створена за 0.263 секунд